1. انتشارات جعفری نوین
 2. پرستاری و مامایی
 3. پرستاری
 4. مرور جامع پرستاری بهداشت مادر و نوزادان DRS
مرور جامع پرستاری بهداشت مادر و نوزادان DRS جامعه نگر
مرور جامع پرستاری بهداشت مادر و نوزادان DRS جامعه نگر جامعه نگر  
مرور جامع پرستاری بهداشت مادر و نوزادان DRS جامعه نگر جامعه نگر  
مرور جامع پرستاری بهداشت مادر و نوزادان DRS جامعه نگر جامعه نگر  
مرور جامع پرستاری بهداشت مادر و نوزادان DRS جامعه نگر جامعه نگر  
مرور جامع پرستاری بهداشت مادر و نوزادان DRS جامعه نگر جامعه نگر  
مرور جامع پرستاری بهداشت مادر و نوزادان DRS جامعه نگر جامعه نگر  
مرور جامع پرستاری بهداشت مادر و نوزادان DRS جامعه نگر جامعه نگر  
مرور جامع پرستاری بهداشت مادر و نوزادان DRS جامعه نگر جامعه نگر  
مرور جامع پرستاری بهداشت مادر و نوزادان DRS جامعه نگر جامعه نگر  
مرور جامع پرستاری بهداشت مادر و نوزادان DRS جامعه نگر جامعه نگر  
مرور جامع پرستاری بهداشت مادر و نوزادان DRS جامعه نگر جامعه نگر  
مرور جامع پرستاری بهداشت مادر و نوزادان DRS جامعه نگر جامعه نگر  
مرور جامع پرستاری بهداشت مادر و نوزادان DRS جامعه نگر جامعه نگر  
مرور جامع پرستاری بهداشت مادر و نوزادان DRS جامعه نگر جامعه نگر  
مرور جامع پرستاری بهداشت مادر و نوزادان DRS جامعه نگر جامعه نگر  
مرور جامع پرستاری بهداشت مادر و نوزادان DRS جامعه نگر جامعه نگر  
مرور جامع پرستاری بهداشت مادر و نوزادان DRS جامعه نگر جامعه نگر  
مرور جامع پرستاری بهداشت مادر و نوزادان DRS جامعه نگر جامعه نگر  

مرور جامع پرستاری بهداشت مادر و نوزادان DRS

کد کتاب 100453

کتاب سری مرور جامع پرستاری بهداشت مادر و نوزادان DRS

بر اساس آخرین سر فصل دروس و منابع کارشناسی ارشد ( لودرمیلک ولیفر )

تعداد صفحه
384
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید مرور جامع پرستاری بهداشت مادر و نوزادان DRS

دارای 10% تخفیف  

کتاب سری مرور جامع پرستاری بهداشت مادر و نوزادان DRS

کتاب DRS پرستاری و بهداشت مادران و نوزادان براساس آخرین سر فصل منابع کارشناسی ارشد(لیفر و لودرمیلك)، نمونه آزمون های طبقه بندی شده برای هر فصل، مفاهیم و نکات کلیدی برای هر فصل، مناسب برای شرکت در آزمون های استخدامی و کارشناسی ارشد رشته پرستاری

کتاب سری مرور جامع پرستاری بهداشت مادر و نوزادان DRS

 1. کلیات پرستاری و بهداشت مادران و نوزادان
 2. فیزیولوژی و آناتومی دستگاه تولید مثل
 3. لقاح، رشد و تکامل جنین
 4. تغییرات فیزیولوژیک و روانی دوران بارداری
 5. مراقبت های ذوران بارداری
 6. ارزیابی سلامت جنین
 7. ژنتیک و مشاوره ی ژنتیک
 8. عوامل موثر بر زایمان طبیعی
 9. زایمان طبیعی
 10. روش های مختلف کاهش درد زایمان
 11. نوزاد طبیعی
 12. تغذیه ی نوزاد
 13. راههای پیشگیری از بارداری
 14. ارزیابی و مراقبت های پرستاری در دوران پس از زایمان
 15. و....

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند