1. انتشارات جعفری
  2. علوم پزشکی
  3. فارماکولوژی/ داروسازی
  4. خلاصه و آزمون های فارماکولوژی کاتزونگ و ترور 2019

خلاصه و آزمون های فارماکولوژی کاتزونگ و ترور 2019

کد کتاب 105165

خلاصه و آزمون های فارماکولوژی کاتزونگ و ترور 2019

1,200,0001,140,000 ریال
تعداد صفحه
سال نشر
نوبت چاپ

خرید خلاصه و آزمون های فارماکولوژی کاتزونگ و ترور 2019

5
دارای 5% تخفیف انتشارات ابن سینا   1,200,000
1,140,000 ریال
0 ريال
0 ريال

True های مرتبط