1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. فارماکولوژی/ داروسازی
  4. کاربرد بالینی داروهای بیهوشی
کاربرد بالینی داروهای بیهوشی پرستش
کاربرد بالینی داروهای بیهوشی پرستش پرستش  

کاربرد بالینی داروهای بیهوشی

کد کتاب 104495

کتاب کاربرد بالینی داروهای بیهوشی

تعداد صفحه
168
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید کاربرد بالینی داروهای بیهوشی

دارای 20% تخفیف  

کتاب کاربرد بالینی داروهای بیهوشی

مخدرها

  مورفین

  فنتانیل

  آلفنتانیل

  سوفنتانیل

  رمی فنتانیل

  پتدین

داروهاب آرام بخش و خواب آور

 دیازپام

  میدازولام

  لورازپام

  انفلوران

  دسفلوران

  ایزوفلوران

  هالوتان

  سووفلوران

  متوهپزیتال

  -کتامین

  -پروپوفول

  -نتیوپنتال

  اتومیدیت

  لیدوکایین

  پریلوکایین

  بوپیواکایین

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند