1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. فارماکولوژی/ داروسازی
  4. کاربرد بالینی داروهای بیهوشی
کاربرد بالینی داروهای بیهوشی

کاربرد بالینی داروهای بیهوشی

کد کتاب 104495

کتاب کاربرد بالینی داروهای بیهوشی

تعداد صفحه
168
زبان
سال نشر
شابک
قطع
مترجم
نوبت چاپ

خرید کاربرد بالینی داروهای بیهوشی

کتاب کاربرد بالینی داروهای بیهوشی

مخدرها

  مورفین

  فنتانیل

  آلفنتانیل

  سوفنتانیل

  رمی فنتانیل

  پتدین

داروهاب آرام بخش و خواب آور

 دیازپام

  میدازولام

  لورازپام

  انفلوران

  دسفلوران

  ایزوفلوران

  هالوتان

  سووفلوران

  متوهپزیتال

  -کتامین

  -پروپوفول

  -نتیوپنتال

  اتومیدیت

  لیدوکایین

  پریلوکایین

  بوپیواکایین

کتاب های مرتبط با کاربرد بالینی داروهای بیهوشی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند