1. انتشارات جعفری
  2. علوم پزشکی
  3. فارماکولوژی/ داروسازی
  4. کاربرد بالینی داروهای بیهوشی

کاربرد بالینی داروهای بیهوشی

کد کتاب 105148

کاربرد بالینی داروهای بیهوشی

200,000
تعداد صفحه
سال نشر
قطع
مترجم
نوبت چاپ

خرید کاربرد بالینی داروهای بیهوشی

2
200,000 ریال
0 ريال
0 ريال

True های مرتبط