1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. آناتومی/ نوروآناتومی
  4. QR خلاصه نوروآناتومی بالینی اسنل 2019
QR خلاصه نوروآناتومی بالینی اسنل 2019 اندیشه رفیع
QR خلاصه نوروآناتومی بالینی اسنل 2019 اندیشه رفیع اندیشه رفیع  
QR خلاصه نوروآناتومی بالینی اسنل 2019 اندیشه رفیع اندیشه رفیع  

QR خلاصه نوروآناتومی بالینی اسنل 2019

کد کتاب 144463

کتاب QR خلاصه نوروآناتومی بالینی اسنل 2019

چاپ
رنگی
زبان
فارسی
سال نشر
1400
قطع
وزیری
نوبت چاپ
اول

خرید QR خلاصه نوروآناتومی بالینی اسنل 2019

دارای 23% تخفیف  

کتاب QR خلاصه نوروآناتومی بالینی اسنل 2019

فصل1: مقدم و سازمان دهی دستگاه عصبی

فصل2: نوروبیولوژی نورون و نورگلیا

فصل3: رشته های عصبی و عصب دهی محیطی

فصل4: نخاع و راه های صعودی، نزولی و بین قطعه ای

فصل5: ساقه مغز

فصل6: مخچه و ارتباطات آن

فصل7: مخ

فصل8: ساختار و مناطق عملکردی قشر مغز

فصل9: تشکیلات مشبک و دستگاه لیمبیک

فصل10: هسته های قاعده ای (گانلیون ها قاعده ای)

فصل11: هسته های اعصاب مغزی

فصل12: تالاموس

فصل13: هیپوتالاموس

فصل14: دستگاه عصبی خودکار

فصل15: مننژها

فصل16: دستگاه بطنی و مایع مغزی - نخاعی

فصل17: خونرسانی مغز و نخاع

فصل18: تکوین دستگاه عصبی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند