1. انتشارات جعفری نوین
  2. دندانپزشکی
  3. مرجع
  4. مرجع و اطلس رنگی آسیب های تروماتیک وارده به دندان ها ( جلد دوم )
مرجع و اطلس رنگی آسیب های تروماتیک وارده به دندان ها  ( جلد دوم ) رویان پژوه
مرجع و اطلس رنگی آسیب های تروماتیک وارده به دندان ها  ( جلد دوم ) رویان پژوه رویان پژوه  

مرجع و اطلس رنگی آسیب های تروماتیک وارده به دندان ها ( جلد دوم )

کد کتاب 144303

کتاب مرجع و اطلس رنگی آسیب های تروماتیک وارده به دندان ها  ( جلد دوم ) 

اندریاسن 2019

تعداد صفحه
670
چاپ
زبان
سال نشر
قطع
نوبت چاپ

خرید مرجع و اطلس رنگی آسیب های تروماتیک وارده به دندان ها ( جلد دوم )

دارای 12% تخفیف  

کتاب مرجع و اطلس رنگی آسیب های تروماتیک وارده به دندان ها جلد دوم ( اندریاسن 2019 )

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند