1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. جنین شناسی
  4. جنین شناسی لانگمن 2019 ویراست چهاردهم Longman Embryology 2019 Fourteenth Edition
جنین شناسی لانگمن 2019 ویراست چهاردهم ایلیا
جنین شناسی لانگمن 2019 ویراست چهاردهم ایلیا ایلیا  
جنین شناسی لانگمن 2019 ویراست چهاردهم ایلیا ایلیا  

جنین شناسی لانگمن 2019 ویراست چهاردهم
Longman Embryology 2019 Fourteenth Edition

کد کتاب 144238

کتاب جنین شناسی لانگمن 2019 ویراست چهاردهم

تعداد صفحه
512
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید جنین شناسی لانگمن 2019 ویراست چهاردهم

دارای 15% تخفیف  

کتاب جنین شناسی لانگمن 2019 ویراست چهاردهم

بخش اول : جنین شناسی عمومی 

مقدمه ای بر تنظیم مولکولی و سیگنال دهی

گامتوژنز : تبدیل سلول های جنسی به گامت های نر و ماده

نخستین هفته تکامل جنینی : تخمک گذاری تا لانه گزینی 

هفته دوم تکامل جنینی صفحه زایای دولایه ای 

هفته سوم تکامل جنینی : صفحه زایای سه لایه ای 

هفته های سوم تا هشتم : دوره جنینی 

لوله روده ای و حفرات بدن

ماه سوم تا تولد : دوره جنینی و جفت

نقایص زمان تولد و تشخیص قبل از تولد 

 

بخش دوم : جنین شناسی اختصاصی 

اسکلت محوری 

دستگاه عضلانی 

اندام ها

دستگاه قلبی و عروقی 

دستگاه تنفسی 

دستگاه گوارش

دستگاه اوروژنتیال

سر و گردن 

دستگاه عصبی مرکزی

گوش

چشم

دستگاه پوششی 

 

بخش سوم : ضمیمه

پاسخ به تمرین ها 

تست های جنین شناسی 

واژه شناسی 

اختصارات

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند