1. انتشارات جعفری نوین
  2. دندانپزشکی
  3. پکیج دستیار دندانپزشک
پکیج دستیار دندانپزشک شایان نمودار
پکیج دستیار دندانپزشک شایان نمودار شایان نمودار  

پکیج دستیار دندانپزشک

کد کتاب 144216

پکیج دستیار دندانپزشک

  1. آنچه باید پرسنل دندانپزشکی بدانند
  2. آناتومی و مورفولوژی دندان
  3. درسنامه جامع دستیار کنار دندانپزشک
  4. وسایل دندانپزشکی

خرید پکیج دستیار دندانپزشک

دارای 15% تخفیف  

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند