1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. جراحی
  4. فیزیوتراپی در جراحی های پستان
فیزیوتراپی در جراحی های پستان رویان پژوه
فیزیوتراپی در جراحی های پستان رویان پژوه رویان پژوه  

فیزیوتراپی در جراحی های پستان

کد کتاب 144155

کتاب فیزیوتراپی در جراحی های پستان

و مدیریت لنف ادم ثانویه در اندام فوقانی

تعداد صفحه
190
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید فیزیوتراپی در جراحی های پستان

دارای 12% تخفیف  

کتاب فیزیوتراپی در جراحی های پستان

فصل اول : فیزیوتراپی در جراحی های پستان 

مختصری از آناتومی پستان 

سرطان پستان 

روند جراحی 

عوارض و مشکلات مرتبط با درمان سرطان پستان و راهبردهای پیشگیری و مدیریت آن 

توانبحشی در درمان سرطان پستان 

نقش فیزیوتراپی در بهبود عوارض ایجاد شده به دنبال جراحی پستان 

رویکرد درمانی 

پرتو درمانی 

اثرات حاد اشعه

آثار مزمن 

شیمی درمانی 

درمان از طریق غدد درون ریز و درمان بیولوژیک 

جراحی بازسازی پستان

ایمپلنت ساده

فلاپ پوستی عضلانی

مراحل استفاده از روش انتقال فلاپ پوستی عضلانی عضله ی مستقیم شکمی ( TRAM) و توانبخشی پس از جراحی 

فلپ پوستی عضلانی لاتیسیموس دورسی و توانبخشی پس از جراحی 

 

فصل دوم  : فیزیوتراپی در مدیریت لنف ادم ثانویه در اندام فوقانی 

ساختار و عملکرد سیستم لنفاوی 

عروق لنفاوی اولیه / انتهایی 

عروق جمع کننده 

عروق انتقال دهنده یا لنفانژیا

سیسترنا کایلی 

ترمینوس 

گره های لنفاوی 

سیستم لنفاوی اندام فوقانی 

گره های لنفی موضعی 

طبقه بندی گره های آگزیلاری 

مسیرهای تخلیه بین گرهی 

جمع کننده های زیرجلدی اندام فوقانی 

نواحی تخلیه ای در اندام فوقانی 

ناحیه ی خلفی خارجی بازو

گره های لنفی اینگواینال

تفاوت ادم و لنف ادم

و ....