1. انتشارات جعفری نوین
  2. روان
  3. روان درمانی / مشاوره
  4. رفتار درمانی عقلانی هیجانی
  5. کاربرد پروتکل یکپارچه برای درمان فراتشخیصی اختلالات هیجانی
کاربرد پروتکل یکپارچه برای درمان فراتشخیصی اختلالات هیجانی ابن سینا
کاربرد پروتکل یکپارچه برای درمان فراتشخیصی اختلالات هیجانی ابن سینا ابن سینا  

کاربرد پروتکل یکپارچه برای درمان فراتشخیصی اختلالات هیجانی

کد کتاب 144154

کتاب کاربرد پروتکل یکپارچه برای درمان فراتشخیصی اختلالات هیجانی 

تعداد صفحه
365
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید کاربرد پروتکل یکپارچه برای درمان فراتشخیصی اختلالات هیجانی

دارای 10% تخفیف