1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. مجموعه سوالات پاتولوژی بالینی بر اساس هنری 2022 جلد4
مجموعه سوالات پاتولوژی بالینی بر اساس هنری 2022 جلد4 آرتین طب
مجموعه سوالات پاتولوژی بالینی بر اساس هنری 2022 جلد4 آرتین طب آرتین طب  

مجموعه سوالات پاتولوژی بالینی بر اساس هنری 2022 جلد4

کد کتاب 144081

کتاب مجموعه سوالات پاتولوژی بالینی بر اساس هنری 2022 جلد۴

با طبقه بندی موضوعی و پاسخ تشریحی

آزمون های ارتقا و بورد رشته پاتولوژی علوم آزمایشگاهی و رشته های گروه علوم پزشکی وزارت بهداشت

زبان
سال نشر
قطع
نوبت چاپ

خرید مجموعه سوالات پاتولوژی بالینی بر اساس هنری 2022 جلد4

دارای 5% تخفیف  

کتاب مجموعه سوالات پاتولوژی بالینی بر اساس هنری 2022 جلد۴