1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. طب داخلی
  4. ضروریات طب فیزیکی و توانبخشی
ضروریات طب فیزیکی و توانبخشی رویان پژوه
ضروریات طب فیزیکی و توانبخشی رویان پژوه رویان پژوه  

ضروریات طب فیزیکی و توانبخشی

کد کتاب 144072

کتاب ضروریات طب فیزیکی و توانبخشی 

درد و اختلالات اسکلتی عضلانی اندام های تحتانی

تعداد صفحه
236
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید ضروریات طب فیزیکی و توانبخشی

دارای 3% تخفیف  

بخش هفتم : لگن ، مفصل ران و ران

 کپسولیت چسبیده لگن

کشیدگی در عضلات ادداکتور ران

نوروپاتی فمورال 

استئوآرتیت مفصل ران

پارگی های لبروم مفصل ران 

نوروپاتیعصب پوستی جانبی ران 

سندروم پیریفورمیس

pubalgia

کانتوژن در عضله ی چهار سری 

تعویض کامل مفصل ران 

سندروم درد تروکانتر بزرگ

 

بخش هشتم : زانو و ساق پا

آسیب لیگامان صلیبی قدامی 

کیست بیکر 

آسیب های غضروفی زانو 

اسپرین در لیگامانهای کلترال زانو

سندروم کمپارتمان ساق پا

کشیدگی عضله  ی همسترینگ

سندروم ITB 

استئوآرتریت زانو

بورسوپاتی در بورسهای اطراف مفصل زانو

آسیب های منیسک 

تاندونوپاتی پتلار

سندروم پتلوفمورال 

نوروپاتی فیبولا

آسیب لیگامان صلیبی خلفی 

درگیری تاندونی در تاندون عضله چهارسر رانی 

shin splint

شکستگی های استرسی 

تعویض کامل مفصل زانو 

 

بخش نهم : پا و مچ پا

تاندوپاتی آشیل پا

آرتریت مچ پا

پیچ خوردگی مچ پا

bunionette و bunion

بی ثباتی مزمن مچ پا

بورسیت های پا و مچ پا 

hallux rigidus

انگشت hummer

انگشت mallet

متاتارسالژیا

مورتون نوروما 

فاشئیت کف پا

اختلال عملکردی در تاندون تیپیالیس خلفی 

نوروپاتی عصب تیبیا ( سندوم تونل تارسال )