1. انتشارات جعفری نوین
  2. پرستاری و مامایی
  3. پرستاری
  4. مراقبت پرستاری و ECMO Nursing care and ECMO
مراقبت پرستاری و ECMO رویان پژوه
مراقبت پرستاری و ECMO رویان پژوه رویان پژوه  

مراقبت پرستاری و ECMO
Nursing care and ECMO

کد کتاب 144069

کتاب مراقبت پرستاری و ECMO

تعداد صفحه
129
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید مراقبت پرستاری و ECMO

دارای 10% تخفیف  
ارسال رایگان

کتاب مراقبت پرستاری و ECMO

بخش اول : اصول پزشکی 

فصل اول : تعاریف و اصول ECMO  

فصل دوم : اندیکاسیونها و فیزیوپاتولوژی در ECMO وریدی شریانی 

فصل سوم : اندیکاسیونها و فیزیوپاتولوژی در ECMO_VV در سندروم دیسترس تنفسی حاد شدید 

 

بخش دوم : مراقبت پرستاری 

فصل چهارم : آماده سازی بیمار و دستگاه ECMO

فصل پنجم : مونیتورینگ ECMO

فصل ششم : حرکت کردن و جابه جا کردن بیمار ECMO در مراقبت روزانه 

فصل هفتم : حرکت دادن بیمار تحت ECMO و وضعیت دمر حین ECMO ( VV_)ECMO

فصل هشتم : حمل و نقل تحت ECMO

فصل نهم : فرآیند جداسازی از ECMO _VV 

فصل دهم : جداسازی از ECMO_VV

فصل یازدهم : آموزش ابتدایی پرستاران 

فصل دوازدهم : آموزش پرستاران و آموزش مدرم در ECMO