1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. بیهوشی
  4. ترجمه کامل 2 جلدی بیهوشی و بیماری های همراه 2022 Complete translation of anesthesia and comorbidities 2022
ترجمه کامل 2 جلدی بیهوشی و بیماری های همراه 2022 آرتین طب
ترجمه کامل 2 جلدی بیهوشی و بیماری های همراه 2022 آرتین طب آرتین طب  

ترجمه کامل 2 جلدی بیهوشی و بیماری های همراه 2022
Complete translation of anesthesia and comorbidities 2022

کد کتاب 144067

کتاب ترجمه کامل 2 جلدی بیهوشی و بیماری های همراه 2022

تحویل اواخر آذرماه

زبان
سال نشر
قطع
نوبت چاپ

خرید ترجمه کامل 2 جلدی بیهوشی و بیماری های همراه 2022

دارای 5% تخفیف  

ترجمه کامل 2 جلدی بیهوشی و بیماری های همراه 2022