1. انتشارات جعفری نوین
  2. جزوات اساتید
  3. دکتر سید مجتبا کشفی
  4. جزوه ی میکروب شناسی پزشکی تاپلی ویلسون ( سیستماتیک ) ( جلد 2 )
جزوه ی میکروب شناسی پزشکی تاپلی ویلسون ( سیستماتیک ) ( جلد 2 ) کشفی
جزوه ی میکروب شناسی پزشکی تاپلی ویلسون ( سیستماتیک ) ( جلد 2 ) کشفی کشفی  

جزوه ی میکروب شناسی پزشکی تاپلی ویلسون ( سیستماتیک ) ( جلد 2 )

کد کتاب 144028

جزوه ی میکروب شناسی پزشکی تاپلی ویلسون ( سیستماتیک یا تخصصی ) ( جلد 2 ) 

اختصاصی دکتری جلد 2 

نتیجه ی 10 سال تجربه در زمینه ی دکتری باکتری

یکی از سخت ترین جزوات باکتری است که باید حداقل 10 بار مطالعه شود.
پیشنهاد می شود برای مطالعه این جزوه ابتدا جزوه 8 رفرنس را مطالعه کنید و بعد این جزوه را بخوانید. 
مهمترین فصل ها مطابق با سرفصل های جزوه 8 رفرنس می باشد.

تعداد صفحه
500
زبان

خرید جزوه ی میکروب شناسی پزشکی تاپلی ویلسون ( سیستماتیک ) ( جلد 2 )