1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. طب داخلی
  4. گزینه برتر غدد گوارش ، ریه و روماتولوژی 1400 Top choice of gastrointestinal, lung and rheumatology 1400
گزینه برتر غدد گوارش ، ریه و روماتولوژی 1400 پروانه دانش
گزینه برتر غدد گوارش ، ریه و روماتولوژی 1400 پروانه دانش پروانه دانش  

گزینه برتر غدد گوارش ، ریه و روماتولوژی 1400
Top choice of gastrointestinal, lung and rheumatology 1400

کد کتاب 144016

کتاب گزینه برتر غدد گوارش ، ریه و روماتولوژی 1400

کامل ترین مجموعه پرسش های غدد ، گوارش ، ریه و روماتولوژی آزمون های پذیرش دستیاری و پیش کارورزی از سال 80 تا تیر 1400 به تفکیک مباحث 

پاسخ تشریحی بر اساس آخرین منابع

تعداد صفحه
432
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید گزینه برتر غدد گوارش ، ریه و روماتولوژی 1400

دارای 8% تخفیف