1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. ارتوپدی
  4. زیست مواد و کاربرد بالینی آنها در تعویض مفصل Biomaterials and their clinical application in joint replacement
زیست مواد و کاربرد بالینی آنها در تعویض مفصل رویان پژوه
زیست مواد و کاربرد بالینی آنها در تعویض مفصل رویان پژوه رویان پژوه  

زیست مواد و کاربرد بالینی آنها در تعویض مفصل
Biomaterials and their clinical application in joint replacement

کد کتاب 144015

کتاب زیست مواد و کاربرد بالینی آنها در تعویض مفصل

تعداد صفحه
214
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید زیست مواد و کاربرد بالینی آنها در تعویض مفصل

دارای 3% تخفیف  

فصل 1 تعویض کامل مفصل : استفاده ی حال حاضر و پیش بینی شده در آینده

اختصارها 

مقدمه

مراکز بی المللی ثبت اطلاعات کاشتنی کامل لگن و زانو 

منابع عمومی اطلاعات کاشتنی های ارتوپدی در ایالات متحده 

استفاده حال حاضر از تعویض کامل کفصل 

پیش بینی استفاده از تعویض کامل مفصل

 

فصل 2 : سیمان استخوان 

اختصارها 

نمادها 

مقدمه 

ساختار شیمیایی سیمان استخوان 

کاربرد سیمان استخوان

خواص مکانیکی سیمان استخوان پلی متیل متاکریلات

بهبود سیمان استخوان پلی متیل متاکریلات

خلاصه و نتیجه

 

فصل 3 : کاشتنی های پلی اتیلن با وزن مولکولی فوق العاده بالا برای تعویض کامل مفصل 

اختصارها 

نمادها 

مقدمه 

خواض عمومی و فرآوری متداول پلی اتیلن با وزن مولکولی فوق العاده بالا

اثرات سترون کردن و تاریخچه توسعه آن

فناوری های ایجاد شبکه های عرضی 

uHMWPE شبکه ای شده با تابش و پایدار شده با ویتامیتن E

 سایر پلی اتیلن های با وزن مولکولی فوق العاده بالا با پتانسیل کاربرد بالینی 

نتایج و مسیر های آیثنده

 

فصل 4 : پروتز های سرامیکی : نتایج بالینی در جهان 

نتایج بالینی اولیه 

روند تکامل خواص مکانیکی آلومینا و کامپوزیت نوین بر پایه ی ماتریس آلومینا

پایداری بالینی در بلند مدت

زیست سازگاری 

آخرین پیشرفت ها در تولید 

شکست جزء سرامیکی

گزارش های بالینی در مورد استفاده از آخرین نسل سرامیک های آلومینا

و....