1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. طب داخلی
  4. درسنامه سالمند شناسی و طب سالمندی براکلهرست Textbook of Gerontology and Geriatric Medicine Bracklerst
درسنامه سالمند شناسی و طب سالمندی براکلهرست رویان پژوه
درسنامه سالمند شناسی و طب سالمندی براکلهرست رویان پژوه رویان پژوه  

درسنامه سالمند شناسی و طب سالمندی براکلهرست
Textbook of Gerontology and Geriatric Medicine Bracklerst

کد کتاب 144014

کتاب درسنامه سالمند شناسی و طب سالمندی براکلهرست

نظام سلامت و طب سالمندان

تعداد صفحه
484
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید درسنامه سالمند شناسی و طب سالمندی براکلهرست

دارای 10% تخفیف  

درسنامه سالمند شناسی و طب سالمندی براکلهرست

مدیریت فرتوتی : نقش مراقبت های اولیه 

مراقبت های پیش بیمارستانی و اورژانس سالمندان

مراقبت های بیمارستانی حاد برای سالمندان فرتوت 

طب مراقبت های ویژه و طب سالمندان 

طب سالمندی در اروپا

طب سالمندی در آمریکای شمالی 

طب سالمندی در آسیا

طب سالمندی در آمریکای لاتین 

مراقبت های بالینی در مراکز شبانه  روزی بریتانیا 

مراقبت های بالینی در مراکز شبانه روزی بریتانیا

مراقبت هابی بالینی در مراکز شبانه روزی ایالات متحده متحده 

آموزش در طب سالمندی 

بهبود کیفیت مراقبت از سالمندان در انگلیس 

ابتکارات کیفی با هدف بهبود وضعیت ندیکر 

مدیریت مراقبت از سالمندان در ایالات متحده 

برنامه های پزشکی از راه دور برای سالمندان 

فناوری و سالمندی 

بهسازی محیط برای سالمندان فرتوت

سالمند شناسی بین فرهنگی 

پیوست 1