1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. جراحی
  4. مراقبت های جراحی الکساندر جراحی گوارش Alexander Surgical Care Gastrointestinal Surgery
مراقبت های جراحی الکساندر جراحی گوارش رویان پژوه
مراقبت های جراحی الکساندر جراحی گوارش رویان پژوه رویان پژوه  

مراقبت های جراحی الکساندر جراحی گوارش
Alexander Surgical Care Gastrointestinal Surgery

کد کتاب 144013

کتاب مراقبت های جراحی الکساندر جراحی گوارش

تعداد صفحه
136
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید مراقبت های جراحی الکساندر جراحی گوارش

دارای 10% تخفیف  

کتاب مراقبت های جراحی الکساندر جراحی گوارش

جراحی دستگاه گوارش ( معده و روده )

آناتومی جراحی 

ملاحظات پیش از جراحی پرستاران 

ارزیابی 

تشخیص پرستار 

تعیین نتایج 

برنامه ریزی 

اجرای برنامه

ارزیابی 

آموزش والدین خانواده و مراقبت و برنامه ترخیص

مداخلات جراحی 

لاپاراتومی 

برش های شکم باز 

لاپاراتومی باز 

برش عمودی 

برش خط میانی 

برش پارامدین 

برش های مورب

برش مک برنی

برش زیر دنده

برش سینه ای شکمی 

برش های افقی 

برش فن اشتاین 

مشکلات برش های جراحی 

پارگی و بیرون زدن محتوی شکمی

آسیب عصبی

جراحی های کمتر تهاجمی: لاپاراسکوپی

عمل جراحی 

دسترسی به حفره شکمی : تکنیک بسته

دسترسی به حفره شکمی : تکنیک کات داون یا هاسون 

دسترسی به حفره ی شکم _ ورود با دید مستقیم 

جراحی لاپاراسکوپی تک برشی 

لاپاراسکوپی با دستیار روباتیک

ملاحظات عمل 

جراحی آندوسکوپی درون مجرایی از شکاف طبیعی بدن 

ملاحظات مرتبط با عمل 

آندوسکوپی معده روده ای 

آندوسکوپی مری ، معده دوازدهه

و .....