1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. بیهوشی
  4. مجموعه پرسش ها و پاسخ های تشریحی بورد تخصصی بیهوشی 1400
مجموعه پرسش ها و پاسخ های تشریحی بورد تخصصی بیهوشی 1400 آرتین طب
مجموعه پرسش ها و پاسخ های تشریحی بورد تخصصی بیهوشی 1400 آرتین طب آرتین طب  

مجموعه پرسش ها و پاسخ های تشریحی بورد تخصصی بیهوشی 1400

کد کتاب 144007

کتاب مجموعه پرسش ها و پاسخ های تشریحی بورد تخصصی بیهوشی ۱۴۰۰

تحویل آخر آبان ماه

چاپ
زبان
سال نشر
قطع
نوبت چاپ

خرید مجموعه پرسش ها و پاسخ های تشریحی بورد تخصصی بیهوشی 1400

دارای 5% تخفیف  

کتاب مجموعه پرسش ها و پاسخ های تشریحی بورد تخصصی بیهوشی ۱۴۰۰