1. انتشارات جعفری نوین
  2. دندانپزشکی
  3. مرجع
  4. دیدگاه دندانپزشکی در مدیریت کرونا
دیدگاه دندانپزشکی در مدیریت کرونا رویان پژوه
دیدگاه دندانپزشکی در مدیریت کرونا رویان پژوه رویان پژوه  

دیدگاه دندانپزشکی در مدیریت کرونا

کد کتاب 144002

کتاب دیدگاه دندانپزشکی در مدیریت کرونا

تعداد صفحه
120
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید دیدگاه دندانپزشکی در مدیریت کرونا

دارای 3% تخفیف  

کتاب دیدگاه دندانپزشکی در مدیریت کرونا

مشخصات بالینی _ تشخیصی حکرونا 

ویروس کرونا 

دوره ی نهفتگی ویروس 

دوره ی پنجره

دوران عفونت زایی بیماری کووید 19

تظاهرات بالینی 

شباهت بین ویروس کووید 19 و سارس

تفاوت بین ویروس کووید 19 و سارس 

افراد در معرض خطر ابتلا به کرونا 

انواع موارد بیماری کرونا 

مورد مشکوک

مورد محتمل 

انتقال کرونا 

الف ) راه های احتمالی انتقال کرونا 

ب ) راه های انتقال کرونا در دندانپزشکی

تعریف آئروسل 

آئروسل های دندان پزشکی 

میزان ماندگااری آئروسل ها

راه های انتشار کووید 19 در دندانپزشکی 

1) هوا

2) تماس

3) سطح آلوده

راهکارهای به حداقل رساندن تولید آئروسل در دندانپزشکی 

1 ) هندپیس آنتی رترکشن

2 ) ایزولاسیون با رابردم

3 ) شستوشوی دهان قبل از اقدامات دندانپزشکی

4 ) ساکشن های مرکزی با حجم مکش بالا

تست های تشخیصی ویروس کوید 19 

واجدین شرایط آزمایش کووید 19

فصل 2 : وسایل محافظت شخصی 

اهمیت محافظت شخصی در شرایط کرونا 

اصول استفاده از تجهیزات محافظت شخصی

عینک محافظ ، شیلد صورت 

ماسک

آداب استفاده از ماسک

روپوش ( گان ) 

دستکش 

نکته

بهداشت دست 

اقدامات محافظتی سه گانه ویژه دندانپزشکان

وسایل محافظت شخصی در دندانپزشکی

استفاده مجدد از وسایل محافظت شخصی

نحوه ی ارائه خدمات لابراتوارهای دندانی در شرایط اپیدمی کرونا

و ....