1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. اطفال/ کودکان
  4. درسنامه پرستاری کودکان وونگ 2019 کودک بیمار Wong Pediatric Nursing Textbook 2019 Sick Child
درسنامه پرستاری کودکان وونگ 2019 کودک بیمار اندیشه رفیع
درسنامه پرستاری کودکان وونگ 2019 کودک بیمار اندیشه رفیع اندیشه رفیع  

درسنامه پرستاری کودکان وونگ 2019 کودک بیمار
Wong Pediatric Nursing Textbook 2019 Sick Child

کد کتاب 143985

کتاب درسنامه پرستاری کودکان وونگ 2019 کودک بیمار 

زبان
سال نشر
قطع
نوبت چاپ

خرید درسنامه پرستاری کودکان وونگ 2019 کودک بیمار

دارای 20% تخفیف  

کتاب درسنامه پرستاری کودکان وونگ 2019 کودک بیمار

فصل1: چشم اندازهای پرستاری کودکان

  مراقبت سلامت برای کودکان

  هنر پرستاری

  استدلال بالینی و فرآیند ارائه مراقبت پرستاری به کودکان و خانواده ها

فصل2: تاثیر اجتماع، فرهنگ، مذهب و خانواده بر ارتقاء سلامتی کودک

  مفاهیم کلی

  ساختار و عملکرد خانواده

  نقش ها و روابط خانواده

  والدی

  وضعیت های خاص والدی

  تاثیرات فرهنگی اجتماعی روی کودک و خانواده

  تاثیرات محیط اطراف

  تاثیرات وسیع رسانه های اجتماعی و جمعی بر سلامت کودک

فصل3: ارتقاء سلامت کودک شیرخوار و خانواده

  ارتقاء رشد و تکامل مطالب

  ارتقاء حداکثر سلامتی در طول شیرخوارگی

فصل4: مشکلات سلامت شیرخوار

  عدم تعادل تغذیه

  مشکلات سلامت مرتبط با تغذیه

  مشکلات خاص سلامت

فصل5: ارتقاء سلامت کودک نوپا و خانواده

  ارتقاء رشد و تکامل مطلوب در دوران نوپایی

  خلق و خو

  تطابق با مسائل مربوط به رشد و تکامل طبیعی

  ارتقاء سلامتی مطلوب در طول دوران نوپایی

فصل6:ارتقاء سلامت کودک سن قبل از مدرسه و خانواده

  ارتقاء رشد و تکامل مطلوب در دوره خردسالی (سن قبل از مدرسه)

  ارتقاء سلامت مطلوب در دوره خردسالی

فصل7: مشکلات سلامت در اوایل خردسالی

  مشکلات خواب

  خوردن مواد آسیب زننده

  سوء رفتار با کودک

فصل8: ارتقاء سلامت کودک سن مدرسه و خانواده

  ارتقاء رشد و تکامل مطلوب

  تطابق با مسائل مربوط به رشد و تکامل طبیعی

  ارتقاء سلامتی در کودکان سن مدرسه

فصل9: مشکلات سلامت در کودکان سن مدرسه

  چاقی: عوارض، درمان و پیشگیری

  اختلالات دندانی

  اختلالات دفعی

فصل10: ارتقاء سلامت نوجوان و خانواده

  ارتقاء رشد و تکامل در دوره نوجوانی

  ارتقاء سلامتی مطلوب در دوران نوجوانی

فصل11: مشکلات سلامتی نوجوانان

  مشکلات سلامتی سیستم تولیدمثل مردان

  مشکلات سلامتی سیستم تولیدمثل زنانه

  مشکلات بهداشتی در ارتباط با تولیدمثل

فصل12: بیماری های عفونی و مسری دوران کودکی

  کنترل عفونت

  اختلالات عفونی

  بیماری های انگلی روده

  انتزوبیازیس (کرمک)

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند