1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. فارماکولوژی/ داروسازی
  4. ترجمه کامل جراحی لارنس جلد 2 فصل های 13 _30 Complete translation of Lawrence Surgery Volume 2 Chapters 13 _30
ترجمه کامل جراحی لارنس جلد 2  فصل های 13 _30 ابن سینا
ترجمه کامل جراحی لارنس جلد 2  فصل های 13 _30 ابن سینا ابن سینا  

ترجمه کامل جراحی لارنس جلد 2 فصل های 13 _30
Complete translation of Lawrence Surgery Volume 2 Chapters 13 _30

کد کتاب 143825

کتاب ترجمه کامل جراحی لارنس جلد 2  فصل های 13 _30 

بزودی

زبان
سال نشر
قطع

خرید ترجمه کامل جراحی لارنس جلد 2 فصل های 13 _30

دارای 10% تخفیف