1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. طب داخلی
  4. مجموعه سوالات سطر به سطر همراه با پاسخ تشریحی براساس کتاب بیماری های قلب و عروق جلد 1(رفرنس امتحانات پیشکارورزی و دستیاری)
مجموعه سوالات سطر به سطر همراه با پاسخ تشریحی براساس کتاب بیماری های قلب و عروق جلد 1(رفرنس امتحانات پیشکارورزی و دستیاری) آرتین طب
مجموعه سوالات سطر به سطر همراه با پاسخ تشریحی براساس کتاب بیماری های قلب و عروق جلد 1(رفرنس امتحانات پیشکارورزی و دستیاری) آرتین طب آرتین طب  

مجموعه سوالات سطر به سطر همراه با پاسخ تشریحی براساس کتاب بیماری های قلب و عروق جلد 1(رفرنس امتحانات پیشکارورزی و دستیاری)

کد کتاب 143824

کتاب مجموعه سوالات سطر به سطر همراه با پاسخ تشریحی براساس کتاب بیماری های قلب و عروق جلد 1

رفرنس امتحانات پیشکارورزی و دستیاری 1395 - 1400

چاپ
زبان
سال نشر
قطع
نوبت چاپ

خرید مجموعه سوالات سطر به سطر همراه با پاسخ تشریحی براساس کتاب بیماری های قلب و عروق جلد 1(رفرنس امتحانات پیشکارورزی و دستیاری)

دارای 5% تخفیف  

کتاب مجموعه سوالات سطر به سطر همراه با پاسخ تشریحی براساس کتاب بیماری های قلب و عروق جلد 1(رفرنس امتحانات پیشکارورزی و دستیاری)