با عضویت در وب سایت، می توانید به تمامی کتاب ها دسترسی کامل داشته باشید - درحال حاضر فقط بخشی از کتاب ها را مشاهده می کنید
  1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. ایمنی شناسی
  4. ایمونولوژی سلولی مولکولی ابوالعباس 2022 دکتر ماهرو میراحمدیان Cellular and Molecular Immunology
دارای 20% تخفیف
ایمونولوژی سلولی مولکولی ابوالعباس 2022 دکتر ماهرو میراحمدیان آرتین طب

ایمونولوژی سلولی مولکولی ابوالعباس 2022 دکتر ماهرو میراحمدیان - Cellular and Molecular Immunology

کد کتاب 143744

کتاب ایمونولوژی سلولی مولکولی ابوالعباس 2022

دکتر ماهرو میراحمدیان

ویراست دهم

تعداد صفحه
844
چاپ
رنگی
زبان
فارسی
سال نشر
1400
شابک
9786222931865
قطع
وزیری
مترجم
دکتر ماهرو میراحمدیان - دکتر سمیرا رجائی - دکتر محمد جواد موسوی - امیرحسین منصوری و همکاران
نوبت چاپ
اول

خرید کتاب ایمونولوژی سلولی مولکولی ابوالعباس 2022 دکتر ماهرو میراحمدیان

|

ایمونولوژی سلولی مولکولی ابوالعباس 2022 دکتر ماهرو میراحمدیان


ایمونولوژی سلولی مولکولی ابوالعباس 2022 دکتر ماهرو میراحمدیان Cellular and Molecular Immunology

تصویر 1 کتاب ایمونولوژی سلولی مولکولی ابوالعباس 2022 دکتر ماهرو میراحمدیان Cellular and Molecular Immunology


ایمونولوژی سلولی مولکولی ابوالعباس 2022 دکتر ماهرو میراحمدیان Cellular and Molecular Immunology

تصویر 1 کتاب ایمونولوژی سلولی مولکولی ابوالعباس 2022 دکتر ماهرو میراحمدیان Cellular and Molecular Immunology


ایمونولوژی سلولی مولکولی ابوالعباس 2022 دکتر ماهرو میراحمدیان Cellular and Molecular Immunology

تصویر 1 کتاب ایمونولوژی سلولی مولکولی ابوالعباس 2022 دکتر ماهرو میراحمدیان Cellular and Molecular Immunology


ایمونولوژی سلولی مولکولی ابوالعباس 2022 دکتر ماهرو میراحمدیان Cellular and Molecular Immunology

تصویر 1 کتاب ایمونولوژی سلولی مولکولی ابوالعباس 2022 دکتر ماهرو میراحمدیان Cellular and Molecular Immunology


ایمونولوژی سلولی مولکولی ابوالعباس 2022 دکتر ماهرو میراحمدیان Cellular and Molecular Immunology

تصویر 1 کتاب ایمونولوژی سلولی مولکولی ابوالعباس 2022 دکتر ماهرو میراحمدیان Cellular and Molecular Immunology


ایمونولوژی سلولی مولکولی ابوالعباس 2022 دکتر ماهرو میراحمدیان Cellular and Molecular Immunology

تصویر 1 کتاب ایمونولوژی سلولی مولکولی ابوالعباس 2022 دکتر ماهرو میراحمدیان Cellular and Molecular Immunology


ایمونولوژی سلولی مولکولی ابوالعباس 2022 دکتر ماهرو میراحمدیان Cellular and Molecular Immunology

تصویر 1 کتاب ایمونولوژی سلولی مولکولی ابوالعباس 2022 دکتر ماهرو میراحمدیان Cellular and Molecular Immunology


ایمونولوژی سلولی مولکولی ابوالعباس 2022 دکتر ماهرو میراحمدیان Cellular and Molecular Immunology

تصویر 1 کتاب ایمونولوژی سلولی مولکولی ابوالعباس 2022 دکتر ماهرو میراحمدیان Cellular and Molecular Immunology


ایمونولوژی سلولی مولکولی ابوالعباس 2022 دکتر ماهرو میراحمدیان Cellular and Molecular Immunology

تصویر 1 کتاب ایمونولوژی سلولی مولکولی ابوالعباس 2022 دکتر ماهرو میراحمدیان Cellular and Molecular Immunology


ایمونولوژی سلولی مولکولی ابوالعباس 2022 دکتر ماهرو میراحمدیان Cellular and Molecular Immunology

تصویر 1 کتاب ایمونولوژی سلولی مولکولی ابوالعباس 2022 دکتر ماهرو میراحمدیان Cellular and Molecular Immunology


ایمونولوژی سلولی مولکولی ابوالعباس 2022 دکتر ماهرو میراحمدیان Cellular and Molecular Immunology

تصویر 1 کتاب ایمونولوژی سلولی مولکولی ابوالعباس 2022 دکتر ماهرو میراحمدیان Cellular and Molecular Immunology


ایمونولوژی سلولی مولکولی ابوالعباس 2022 دکتر ماهرو میراحمدیان Cellular and Molecular Immunology

تصویر 1 کتاب ایمونولوژی سلولی مولکولی ابوالعباس 2022 دکتر ماهرو میراحمدیان Cellular and Molecular Immunology

کتاب ایمونولوژی سلولی مولکولی ابوالعباس 2022 دکتر ماهرو میراحمدیان

کتاب حاضر ترجمه ویراست دهم کتاب ایمونولوژی سلولی و مولکولی شامل تجدید نظرهای اساسی درباره پیشرفت‌های علمی اخیر ایمونولوژی و کاربردهای آن می‌باشد و همانند ویراست‌های قبلی تمرکز بر روی مفاهیم و دستاوردهای جدید بوده است و بسیاری از فصول جهت شفافیت و دقت بیشتر و با افزودن مطالب جدید بازنویسی گردیده بدون آنکه حجم کتاب افزایش یابد.

رویکرد ایمونولوژی نوین حرک به فراسوی اصول پایه مکانیسم‌های پاسخ‌های ایمنی است تا این اصول را برای درک مکانیسم پیدایش و درمان بیماری‌ها به کار برد. تحول در درمان‌های ایمونولوژیک طی 20 سال اخیر شگفت انگیز بوده زیرا علوم پایه به بلوغ نسبی رسیده و مکانیسم‌های فعالسازی و تنظیم ایمنی روشن گردیده‌اند و ارتباط میان علوم پایه و پزشکی بالینی را نمایان ساخته و انجام ایمونوتراپی‌های جدید در سرطان‌ها گسترش یافته است.

در این ویراست همچنین مفاهیم پایه جهت شناخت بیشتر بروزرسانی شده است؛ برای مثال درک عکل ماکروفاژهای مقیم بافت، زیر رده‌های سلول‌های T خاطره‌ای و مکانیسم‌هایی که به وسیله آن اینفلامازوم‌ها و حسگرهای اسید نوکلئیک و پاسخ‌های ایمنی ذاتی راتحریک می‌کنند و نیز توالی وقایع پاسخ آنتی‌بادی‌های وابسته به سلول‌های T و چگونگی گریز تومور از حملات سیستم ایمنی و غلبهبر آن شرح داده شده است. از سوی دیگر هر فصل طوری نگارش شده که مستقل از سایر فصول قابلخواندن و درک باشد، مفاهیم پایه به روزرسانی شده و تمام شکل‌ها بازنگری و اشکال جدید نیز اضافه شده‌اند.

کتاب ایمونولوژی سلولی مولکولی ابوالعباس 2022 دکتر ماهرو میراحمدیان

فصل 1: خصوصیات و مروری بر پاسخ‌های ایمنی

فصل 2: سلول و بافت‌های سیستم ایمنی

فصل 3: گردش لکوسیتی و مهاجرت به بافت‌ها

فصل 4: ایمنی ذاتی

فصل 5: آنتی بادی‌ها و آنتی ژن‌ها

فصل 6: عرضه آنتی ژن به لنفوسیت T و عملکرد مولکول های کمپلکس سازگاری

فصل 7: پدیرنده‌های ایمنی و انتقال سیگنال

فصل 8: تکامل لنفوسیتی و بازآرایی ژن‌های پذیرنده آنتی ژن‌ها

فصل 9: فعال شدن لنفوسیت T

فصل 10: تمایز و عملکرد سلول های‌T مجری *CD4

فصل 11: تمایز و عملکرد سلول‌های T مجری *CD8

فصل 12: فعال شدن سلول B و تولید آنتی بادی‌ها

فصل 13: مکانیسم‌های اجرایی ایمنی هومورال

فصل 14: ایمنی تخصص یافته در سدهای اپی تلیال و بافت‌های مصون از پاسخ‌های ایمنی

فصل 15: تحمل ایمونولوژیک و خود ایمنی

فصل 16: ایمنی در برابر میکروب

فصل 17: ایمونولوژی پیوند

فصل 18: ایمنی در برابر تومورها

فصل 19: اختلالات ازدیاد حساسیت

فصل 20: آلرژی

فصل 21: نقایص ایمنی اولیه و اکتسابی

پیوست ا - ویژگی‌های اصلی مولکول CD

پیوست اا - سایتوکاین‌ها

پیوست ااا - تکنیک‌های آزمایشگاهی رایج در ایمونولوژی