1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. ژنتیک
  4. چکیده ژنتیک پزشکی امری 2021 ویرایش شانزدهم دکتر نجات مهدیه
چکیده ژنتیک پزشکی امری 2021  ویرایش شانزدهم دکتر نجات مهدیه برای فردا
چکیده ژنتیک پزشکی امری 2021  ویرایش شانزدهم دکتر نجات مهدیه برای فردا برای فردا  

چکیده ژنتیک پزشکی امری 2021 ویرایش شانزدهم دکتر نجات مهدیه

کد کتاب 143712

کتاب چکیده ژنتیک پزشکی امری 2021  ویرایش شانزدهم

ترجمه دکتر نجات مهدیه

همراه با واژه یاب

تعداد صفحه
332
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید چکیده ژنتیک پزشکی امری 2021 ویرایش شانزدهم دکتر نجات مهدیه

دارای 22% تخفیف  

کتاب چکیده ژنتیک پزشکی امری 2021  ویرایش شانزدهم

فصل 1: تاریخچه و تاثیر ژنتیک در پزشکی

فصل 2: اساس سلولی و مولکولی توارث

فصل 3: کروموزوم ها و تقسیم سلولی

فصل 4: یافتن علت اختلالات مونوژنی شناسایی ژن های بیماری

فصل 5: تکنیک های آزمایشگاهی برای تشخیض بیماری های تک ژنی

فصل 6: الگوهای وراثت

فصل 7: ژنتیک جمعیت و ریاضیاتی

فصل 8: محاسبه خطر

فصل 9: ژنتیک تکوین

فصل 10: بیماری شایع، ژنتیک پلی ژنی و چند عاملی

فصل 11: غربالگری بیماری ژنتیکی

فصل 12: هموگلوبین و هموگلوبینوپاتی ها

فصل 13: ایمونوژنتیک

فصل 14: ژنتیک سرطان

فصل 15: فارماکوژنتیک، پزشکی شخصی و تیمار بیماری های ژنتیکی

فصل 16: ناهنجاری های مادرزادی, سندرم های دیسمورفیک و اختلالات یادگیری

فصل 17: اختلالات کروموزومی

فصل 18: خطاهای ذاتی متابولیسمی

فصل 19: اختلالات تک ژنی

فصل 20: آزمایش پیش از تولد و ژنتیک تولیدمثل

فصل 21: مشاوره ژنتیک

فصل 22: مباحث اخلاقی و قانونی در ژنتیک پزشکی

واژه نامه

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند