1. انتشارات جعفری نوین
  2. روان
  3. روان درمانی / مشاوره
  4. درمان اختلال های شخصیت
  5. بیماری ها و اختلال های شخصیت Diseases and personality disorders
بیماری ها و اختلال های شخصیت ارجمند
بیماری ها و اختلال های شخصیت ارجمند ارجمند  

بیماری ها و اختلال های شخصیت
Diseases and personality disorders

کد کتاب 143688

کتاب بیماری ها و اختلال های شخصیت

تعداد صفحه
128
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید بیماری ها و اختلال های شخصیت

دارای 2% تخفیف  

کتاب کتاب بیماری ها و اختلال های شخصیت

اختلال های شخصيت: شايع و غيرقابل پيش بيني

رئيس مثل آدم خسيس

زندگي غيرقابل پيش بيني

فصل يك: انواع اختلالهاي شخصيت

DSM-IVملاكهاي دسته A : رفتارهاي عجيب و غريب و نامتعارف

دسته B : رفتارهاي نمايشي و هيجاني

دسته C : رفتارهاي مضطرب و بيم ناك

خشمگين و محبت آميز، بدجنس و نجيب

فصل دوم: سببشناسي اختلالهاي شخصيت 

مرد تندخو

اختلالهاي شخصيت در مردان و زنان

ريشههاي اختلالهاي شخصيت در كودكی

طبيعت يا تربيت؟

رويدادهای بهنجار

تغييرات شخصيت در بزرگسالی

فصل سوم: زندگی با اختلال های شخصيت

هزينه های خودشيفتگی

لكه دار شدن بيسبال

بيل كوسه(شياد)

كنترل هيجانات خود

آسيب های اجتماعی

فصل چهارم: آيا اختلالهاي شخصيت قابلكنترل هستند؟

گفتگودرماني

چالشهاي مختلف

گروهدرماني

ضد افسردگي ها و ضد روانپريشی ها

داروها معجزه نميكنند

نخستين گام مهم

فصل پنجم: درمانهای جديد، اميدهای آينده

پي بردن به حقيقت از طريق بحث

در جستجوی پرچم های قرمز

رفتاردرماني ديالكتيك در واقع درمان نيست

دلايل زيست شناختي

شواهد جسمانی

پيشرفتهاي جديدتر

يادداشت ها

مقدمه: اختلالهاي شخصيت: شايع و غير قابل پيش بيني

فصل يك: انواع اختلالهاي شخصيت

فصل دو: سببشناسي اختلالهاي شخصيت

فصل سوم: زندگي با اختلالهاي شخصيت

فصل چهار: آيا اختلالهاي شخصيت قابل كنترل هستند؟

فصل پنج: درمانهاي جديد، اميدهاي آينده

منابع براي مطالعه بيشتر

كتابها

مقاله ها

وبسايتها

اصطلاحات روانشناسي 

واژه نامه فارسي به انگليسي

نمايه

نشاني و مشخصات سازمانها

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند