1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. زیست شناسی
  4. ایمونولوژی سلولی و مولکولی ابوالعباس 2022 Cellular and Molecular Immunology Abu al-Abbas 2022
ایمونولوژی سلولی و مولکولی ابوالعباس 2022 اندیشه رفیع
ایمونولوژی سلولی و مولکولی ابوالعباس 2022 اندیشه رفیع اندیشه رفیع  

ایمونولوژی سلولی و مولکولی ابوالعباس 2022
Cellular and Molecular Immunology Abu al-Abbas 2022

کد کتاب 143634

کتاب ایمونولوژی سلولی و مولکولی ابوالعباس 2022  

تعداد صفحه
782
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید ایمونولوژی سلولی و مولکولی ابوالعباس 2022

دارای 20% تخفیف  

کتاب ایمونولوژی سلولی و مولکولی ابوالعباس 2022  

فصل 1 :خصوصیات و مروری کلی بر پاسخ های ایمنی 

فصل 2: سلول ها و بافت های سیستم ایمنی 

فصل 3 :گردش لکوسیتی و مهاجرت به بافت ها 

فصل 4: ایمنی ذاتی 

فصل 5: آنتی بادی ها و آنتی ژن ها 

فصل 6: مولکول های کمپلکس سازگاری نسجی اصلی و عرضه آنتی ژن به لنفوسیت های T

فصل 7: پذیرنده های ایمنی و انتقال سیگنال

فصل 8: تکامل لنفوسیتی و بازآرایی ژن های پذیرنده آنتی ژنی

فصل 9: فعال شدن لنفوسیت های T

فصل 10: تمایز و عملکرد سلول های T اجرایی +CD4

فصل 11: تمایز و عملکرد سلول های T اجرایی +CD8

فصل 12: فعال شدن سلول B و تولید آنتی بادی

فصل 13: مکانیسم های اجرایی ایمنی هومورال

فصل 14: ایمنی تخصص یافته در سدهای اپیتلیال و بافت های مصون از پاسخ های ایمنی

فصل 15: تحمل ایمونولوژیک و خودایمنی

فصل 16: ایمنی در برابر میکروب ها

فصل 17: ایمونولوژی پیوند

فصل 18: ایمنی در برابر تومورها

فصل 19: اختلالات ازدیاد حساسیت

فصل 20: آلرژی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند