1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. آناتومی/ نوروآناتومی
  4. نوروآناتومی بالینی اسنل Neuroanatomy Baleny
نوروآناتومی بالینی اسنل جعفری
نوروآناتومی بالینی اسنل جعفری جعفری  

نوروآناتومی بالینی اسنل
Neuroanatomy Baleny

کد کتاب 143622

کتاب نوروآناتومی بالینی اسنل

ویرایش جدید

مروری مصور همراه با سوالات و توضیحات لازم

استاد علوم تشریح دانشگاه علوم پزشکی مازندران

تعداد صفحه
350
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید نوروآناتومی بالینی اسنل

دارای 20% تخفیف  

کتاب نورو آناتومی بالینی رضایی

با توجه به محتویات و ویژگی های خوب ترجمه های خوب ترجمه های چاپ قبلی کتاب نوروآناتومی بالینی اسنل ، استقبال خوب دانشجویان عزیز از این کتاب و نبود آن در بازار تصمیم گرفتیم که چاپ جدید ترجمه کتاب را بر اساس اصل انگلیسی آن بازنگری و چاپ نماییم . متاسفانه چاپ جدید اصل این کتاب در بازار موجود نبوده است به همین دلیل بنا به توصیه و تشویق ناشر محترم بر اساس همان سبک قبلی این کتاب  مترجم از روی چاپ هشتم سال 2018 اصل کتاب نوروآناتومی بالینی اسنل کلیه ی مطالب و شکل های این ترجمه را تطبیق ؛ بازنگری و تدوین نموده است و چندین سوالات جدید و پاسخ به آخر اکثر فصول چاپ جدید اضافه کرده است .

 

کتاب نورو آناتومی بالینی رضایی

فصل 1: سازماندهی دستگاه عصبی و نوروبیولوژن نورون

دستگاه عصبی 

سازماندهی دستگاه عصبی

نورون ها 

ساختمان و عمل نورون

تحریک غشای پلاسمایی جسم سلول عصبی

زوائد سلول عصبی 

انتقال آکسونی 

ساختمان و عمل سیناپس ها

سیناپس شیمیایی

نکات بالینی

فصل 2 نوروبیولوژی نوروگلی ها

آستروسیت ها 

میکروگلی ها

اپاندیم ها

فضای خارج سلولی

نکات بالینی

فصل 3 دژنراسیون و رژنراسیون بافت عصبی

فصل 4 اعصاب محیطی

نکات بالینی

فصل 5 پایانه های عصبی محیطی

گیرنده های بدون کپسول 

گیرنده های عضله 

پایانه های عمل کننده

نکات بالینی

فصل 6 طناب نخاعی 

سازماندهی طناب نخاعی 

ساختمان طناب نخاعی

نکات بالینی

 

فصل 7 راه های صعودی و نزولی و فعالیت رفلکسی

مسیر های لمس سطحی و فشار

نکات بالینی

فصل 8  تنه ی مغزی 

بصل النخاع 

ساختمان داخلی بصل النخاع

نکات بالینی

پل مغزی

نکات بالینی

مغز میانی

ساختمان داخلی مغز میانی

نکات بالینی

فصل 9 مخچه 

ماده خاکستری مخچه 

مکانیسم های قشر مخ

نکات بالینی

فصل 10 تشکیلات مشبک

نکات بالینی

فصل 11 دیانسفال : هیپوتالاموس

نکات بالینی

فصل 12  دیانسفال : هیپوتالاموس

نکات بالینی

فصل 13 هسته های قاعده ای 

ارتباطات جسم مخطط

ارتباطات گلوبوس پالیدوس

نکات بالینی

فصل 14 قشر مغز

و ... ...

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند