1. انتشارات جعفری نوین
  2. لاتین
  3. پیشرفت در برنامه ریزی درمان و ارائه پرتودرمانی IMRT, IGRT, SBRT - Advances in the Treatment Planning and Delivery of Radiotherapy : Now available: 2nd, revised and extended edition (2011) IMRT, IGRT, SBRT
پیشرفت در برنامه ریزی درمان و ارائه پرتودرمانی  S Karger Ag
پیشرفت در برنامه ریزی درمان و ارائه پرتودرمانی  S Karger Ag   S Karger Ag  

پیشرفت در برنامه ریزی درمان و ارائه پرتودرمانی
IMRT, IGRT, SBRT - Advances in the Treatment Planning and Delivery of Radiotherapy : Now available: 2nd, revised and extended edition (2011) IMRT, IGRT, SBRT

کد کتاب 143534

IMRT, IGRT, SBRT - Advances in the Treatment Planning and Delivery of Radiotherapy : Now available: 2nd, revised and extended edition (2011) IMRT, IGRT, SBRT

پیشرفت در برنامه ریزی درمان و ارائه پرتودرمانی

تعداد صفحه
438
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع

خرید پیشرفت در برنامه ریزی درمان و ارائه پرتودرمانی

دارای 5% تخفیف  

IMRT, IGRT, SBRT - Advances in the Treatment Planning and Delivery of Radiotherapy : Now available: 2nd, revised and extended edition (2011) IMRT, IGRT, SBRT

پیشرفت در برنامه ریزی درمان و ارائه پرتودرمانی