1. انتشارات جعفری نوین
  2. لاتین
  3. خون و سرطان - Hematology & Oncology
  4. جراحی رادیویی درمان تومورهایی که با تنفس حرکت می کنند Robotic Radiosurgery. Treating Tumors that Move with Respiration
جراحی رادیویی درمان تومورهایی که با تنفس حرکت می کنند Springer
جراحی رادیویی درمان تومورهایی که با تنفس حرکت می کنند Springer Springer  

جراحی رادیویی درمان تومورهایی که با تنفس حرکت می کنند
Robotic Radiosurgery. Treating Tumors that Move with Respiration

کد کتاب 143530

Robotic Radiosurgery. Treating Tumors that Move with Respiration

جراحی رادیویی درمان تومورهایی که با تنفس حرکت می کنند

تعداد صفحه
317
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع

خرید جراحی رادیویی درمان تومورهایی که با تنفس حرکت می کنند

دارای 5% تخفیف  

Robotic Radiosurgery. Treating Tumors that Move with Respiration

جراحی رادیویی درمان تومورهایی که با تنفس حرکت می کنند