1. انتشارات جعفری نوین
  2. روان
  3. روان درمانی / مشاوره
  4. اعتیادهای رفتاری Behavioral addictions
اعتیادهای رفتاری ارجمند
اعتیادهای رفتاری ارجمند ارجمند  

اعتیادهای رفتاری
Behavioral addictions

کد کتاب 143521

کتاب اعتیادهای رفتاری

معیارها شواهد درمان

تعداد صفحه
352
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید اعتیادهای رفتاری

دارای 3% تخفیف  

کتاب اعتیادهای رفتاری

مقدمه ای بر اعتیاد های رفتاری 

اعتیاد های رفتاری : ارتباط تکانشگری و رفتار اجباری 

تشخیص و درمان اختلال قمار بازی 

بازی های بر خط ( آنلاین) مشکل ساز

اختلال اعتیاد به اینترنت : مرور کلی و بررسی اختلاف دیدگاه ها

اعتیاد به شبکه های اجتماعی : مروری بر یافته های اولیه

اعتیاد غذایی : شواهد ارزیابی و درمان

توصیه و راهنماهای جدید در درمان دارویی اعتیاد غذایی خوردن افراطی و چاقی 

اعتیاد به رابطه ی جنسی : مرور کلی

حکومت عشق

جمع بندی نکات کلیدی برای کمک به والدین و اعضای خانواده

اختلال خرید کردن اجباری

اعتیاد به ورزش

رویکرد مبتنی بر مراقبه و معنویت در اعتیاد

نقش کارشناسان در قوانین اعتیاد رفتاری آمریکا در آینده