1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. آناتومی/ نوروآناتومی
  4. آناتومی انسانی دستگاه اسکلتی عضلانی محوری سر و گردن
آناتومی انسانی دستگاه اسکلتی عضلانی محوری سر و گردن رویان پژوه
آناتومی انسانی دستگاه اسکلتی عضلانی محوری سر و گردن رویان پژوه رویان پژوه  

آناتومی انسانی دستگاه اسکلتی عضلانی محوری سر و گردن

کد کتاب 104352

کتاب آناتومی انسانی دستگاه اسکلتی عضلانی محوری سر و گردن

برای دانشجویان پزشکی، دندانپزشکی، کارشناسی ارشد علوم تشریحی

تعداد صفحه
167
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید آناتومی انسانی دستگاه اسکلتی عضلانی محوری سر و گردن

دارای 20% تخفیف  

کتاب آناتومی انسانی دستگاه اسکلتی عضلانی محوری سر و گردن