1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. آسیب شناسی/ بافت شناسی
  4. بافت شناسی پایه جان کوئیرا 2021 Buffett Shanassi Bayeh Jan Koira book 2021
بافت شناسی پایه جان کوئیرا 2021 اندیشه رفیع
بافت شناسی پایه جان کوئیرا 2021 اندیشه رفیع اندیشه رفیع  

بافت شناسی پایه جان کوئیرا 2021
Buffett Shanassi Bayeh Jan Koira book 2021

کد کتاب 143518

کتاب بافت شناسی پایه جان کوئیرا 2021 

چاپ
زبان
سال نشر
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید بافت شناسی پایه جان کوئیرا 2021

دارای 25% تخفیف  

کتاب بافت شناسی پایه جان کوئیرا 2021

فصل1 : بافت شناسی و روش های مطالعه آن

فصل 2 : سیتوپلاسم

فصل 3 : هسته

فصل 4 : بافت پوششی

فصل 5 : بافت همبند

فصل 6 : بافت چربی

فصل 7 : غضروف

فصل 8 : استخوان

فصل 9 : بافت عصبی و دستگاه عصبی

فصل 10 : بافت عضلانی

فصل 11 : دستگاه گردش خون

فصل 12 : خون

فصل 13 : خونسازی

فصل 14 : دستگاه ایمنی، بوک طب و ارگان های لنفاوی

فصل 15 : دستگاه گوارش

فصل 16 : ارگان های همراه با لوله گوارش

فصل 17 : دستگاه تنفس

فصل 18 : پوست

فصل 19 : دستگاه اداری

فصل 20 : غدد درون ریز

فصل 21 : دستگاه تولید مثل جنس مذکر

فصل 22 : دستگاه تولید مثل جنس مونث

فصل 23 : چشم و گوش: ارگان های حسی ویژه

ضمیمه :  رنگ های میکروسکوپ نوری

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند