1. انتشارات جعفری نوین
 2. پرستاری و مامایی
 3. پرستاری
 4. پرستاری فوریت ها
پرستاری فوریت ها بشری
پرستاری فوریت ها بشری بشری  

پرستاری فوریت ها

کد کتاب 104350

کتاب پرستاری فوریت ها

حوادث غیر مترقبه و سلاح های کشتار جمعی با تاکید بر تریاژ

تعداد صفحه
368
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید پرستاری فوریت ها

دارای 20% تخفیف  

کتاب پرستاری فوریت ها

 1. اقدامات پرستاری
 2. تریاژ
 3. ارزیابی مددجو در اورژانس ها
 4. تهیه نمونه های آزمایشگاهی
 5. سامان دهی درد
 6. مایع درمانی وریدی و ترانسفوزیون
 7. حفظ راه هوایی و احیای قلبی - ریوی
 8. اورژانس های سیستم تنفسی
 9. آسپیراسیون
 10. خونریزی و شوک
 11. اورژانس های محیطی
 12. اورژانس های سوختگی
 13. گزیدگی ها
 14. واکنش های آلرژیک
 15. مداخلات پرستاری در زخم ها
 16. مسمومیت ها
 17. تروما
 18. اورژانس های تغییر سطح هوشیاری ، دیابت ، تشنج ، سکته مغزی
 19. اورژانس های زنان و مامایی
 20. اورژانس های شیر خواران و کودکان
 21. اورژانس های رفتاری
 22. سلاح های کشتار جمعی

ضمیمه- مقادیر طبیعی تست های آزمایشگاهی 

منابع...

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند