1. انتشارات جعفری نوین
  2. لاتین
  3. خون و سرطان - Hematology & Oncology
  4. MRI/CT and Pathology in Head and Neck Tumors : A Correlative Study آسیب شناسی در تومورهای سر و گردن
MRI/CT and Pathology in Head and Neck Tumors : A Correlative Study آسیب شناسی در تومورهای سر و گردن Springer
MRI/CT and Pathology in Head and Neck Tumors : A Correlative Study آسیب شناسی در تومورهای سر و گردن Springer Springer  

MRI/CT and Pathology in Head and Neck Tumors : A Correlative Study آسیب شناسی در تومورهای سر و گردن

کد کتاب 143489

MRI/CT and Pathology in Head and Neck Tumors : A Correlative Study

 آسیب شناسی در تومورهای سر و گردن 

تعداد صفحه
189
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع

خرید MRI/CT and Pathology in Head and Neck Tumors : A Correlative Study آسیب شناسی در تومورهای سر و گردن

دارای 5% تخفیف  

MRI/CT and Pathology in Head and Neck Tumors : A Correlative Study

 آسیب شناسی در تومورهای سر و گردن