1. انتشارات جعفری نوین
  2. آزمون
  3. بورد و ارتقاء
  4. مجموعه سوالات پاتولوژی بالینی بر اساس هنری 2022 ( جلد 3 )
مجموعه سوالات پاتولوژی بالینی بر اساس هنری 2022 ( جلد 3 ) آرتین طب
مجموعه سوالات پاتولوژی بالینی بر اساس هنری 2022 ( جلد 3 ) آرتین طب آرتین طب  

مجموعه سوالات پاتولوژی بالینی بر اساس هنری 2022 ( جلد 3 )

کد کتاب 143422

کتاب مجموعه سوالات پاتولوژی بالینی بر اساس هنری 2022 ( جلد 3 )

با طبقه بندی موضوعی و پاسخ تشریحی

آزمون های ارتقا و بورد رشته پاتولوژی علوم آزمایشگاهی و رشته های گروه علوم پزشکی وزارت بهداشت

بزودی

چاپ
زبان
سال نشر
قطع
نوبت چاپ

خرید مجموعه سوالات پاتولوژی بالینی بر اساس هنری 2022 ( جلد 3 )

دارای 5% تخفیف  

کتاب مجموعه سوالات پاتولوژی بالینی بر اساس هنری 2022 ( جلد 3 )