1. انتشارات جعفری نوین
  2. آزمون
  3. دستیاری/ پیش کارورزی
  4. نمونه سوالات پیش کارورزی و دستیاری 1395_1400 بر اساس کتاب بیماری های قلب و عروق جلد 1
نمونه سوالات پیش کارورزی و دستیاری 1395_1400 بر اساس کتاب بیماری های قلب و عروق جلد 1 آرتین طب

نمونه سوالات پیش کارورزی و دستیاری 1395_1400 بر اساس کتاب بیماری های قلب و عروق جلد 1

کد کتاب 143417

کتاب نمونه سوالات پیش کارورزی و دستیاری 1395_1400 بر اساس کتاب بیماری های قلب و عروق جلد 1 

(تحویل 15 مهر ماه )

چاپ
زبان
سال نشر

خرید نمونه سوالات پیش کارورزی و دستیاری 1395_1400 بر اساس کتاب بیماری های قلب و عروق جلد 1

دارای 5% تخفیف