1. انتشارات جعفری نوین
  2. پرستاری و مامایی
  3. پرستاری
  4. مبانی پرستاری کوزیر و ارب 2021 جلد دوم
مبانی پرستاری کوزیر و ارب 2021 جلد دوم اندیشه رفیع
مبانی پرستاری کوزیر و ارب 2021 جلد دوم اندیشه رفیع اندیشه رفیع  

مبانی پرستاری کوزیر و ارب 2021 جلد دوم

کد کتاب 143389

کتاب مبانی پرستاری کوزیر و ارب 2021 جلد دوم

تعداد صفحه
720
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید مبانی پرستاری کوزیر و ارب 2021 جلد دوم

دارای 5% تخفیف  

بخش هفتم : بررسی سلامت

فصل 28 _ علائم حیاتی 

فصل 29_  بررسی وضعیت سلامت

فصل 30 _  بررسی و مدیریت درد

 

بخش هشتم : اجزای یکپارچه مراقبت از مددجو

فصل 31_  ضد عفونی و پیشگیری از بروز عفونت

فصل 32  _  ایمنی

فصل 33 _  بهداشت

فصل 34 _  آزمایش های تشخیصی

فصل 35 _  اجرای دارودردانی

فصل 36 _  یکپارچگی پوست و مراقبت از زخم

فصل 37 _ پرستاری دوران عمل جراحی