1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. جنین شناسی
  4. اسپرماتوژنزیس برون تنی و عوامل مؤثر در بهبود
اسپرماتوژنزیس برون تنی و عوامل مؤثر در بهبود رویان پژوه
اسپرماتوژنزیس برون تنی و عوامل مؤثر در بهبود رویان پژوه رویان پژوه  

اسپرماتوژنزیس برون تنی و عوامل مؤثر در بهبود

کد کتاب 143174

کتاب اسپرماتوژنزیس برون تنی و عوامل مؤثر در بهبود

تعداد صفحه
64
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید اسپرماتوژنزیس برون تنی و عوامل مؤثر در بهبود

دارای 3% تخفیف  

فصل :1مقدمه و اسپرماتوژنزیس
مقدمه 

بافت بیضه

اسپرماتوژنزیس 

سلول های بنیادی اسپرماتوگونی 

شناسایی سلول های بنيادی اسپرماتوگونی 

مورفولوژی و ارزيابی عملكردی سلول های بنيادی اسپرماتوگونی

نشانگرهای سلول های بنيادی اسپرماتوگونی

نشانگرهای سلول های بنيادی اسپرماتوگونی موش 

نشانگرهای سلول های بنيادی اسپرماتوگونی انسان 

اهمیت اسپرماتوژنزیس .17

فرآیند اسپرماتوژنزیس

اسپرماتوژنزیس در محیط آزمایشگاه

عوامل مؤثر بر روی روند اسپرماتوژنزیس

اسید رتینوئیک

هورمون ها

ژن های آپوپتوز و بقا در کنترل تعداد سلول زایا

اختلال در فرایند اسپرم زائی و نقش آن در نابارور

درمان ناباروری با علل مردانه 

اسپرماتوژنزیس برونتنی و عوامل مؤثر در بهبود آن


فصل :2 کشت دو بعدی-کشت سه بعدی- پیوند -انجماد

کشت دو بعدی سلول های بنیادی اسپرماتوگونی

انواع کشت سلول به صورت دو بعدی سه بعدی

مروری بر کشت سه بعدی 

کشت سه بعدی مبتنی بر داربست

کشت سه بعدی مستقل از داربست 

کشت سه بعدی سلول در ابزارهای میکروسیالی 

استفاده از کشت سه بعدی برای ایجاد اسپرماتوژنز آزمایشگاهی 

محیط کشت پویا و استاتیک

کشت استاتیک 

کشت داینامیک

کشت بافت بیضه

داربستهای مشتق از بافت بیضه سلولزدایی شده

پیوند سلول های بنیادی اسپرماتوگونی

پیوند آلوگرافت و زنوگرافت قطعات بیضه

حفظ باروری

 حفظ طولانی مدت سلول های بنیادی اسپرماتوگونی 

کشت طولانی مدت سلول های بنیادی اسپرماتوگونی 

انجماد سلول های بنیادی اسپرماتوگونی 

انجماد بافت بیضه حاوی سلول های بنیادی اسپرماتوگونی 

 

فصل :3 تأثیرات پارامترهای فیزیکی بر اسپرماتوژنزیس 

معرفی امواج فراصوت

امواج فراصوت در پزشکی

مکانیسم عملکرد امواج فراصوت

سونوژنتیک و مکانیسم عملکرد آن در استفاده درمانی از امواج فرا صوت 

تأثیرات بیوفیزیک امواج فراصوت با شدت پایین 

.تأثیر امواج بر روی بافت های سخت

تأثیر امواج روی انواع مختلف دیگر

تأثیر امواج بر روی سلول بنیادی

تأثیر امواج فراصوت بر روند اسپرماتوژنزیس 

طراحی آزمایش

نتایج حاصل از مرحله ی اول آزمایش 

نتایج ارزیابی های پارامترهای بهینه تابش امواج فراصوت در 3فاز تعریف شده 

نتایج حاصل از مرحله ی دوم آزمایش

ارزیابی های حاصل از کشت گروه های نهایی با پارامترهای بهینه

نتیجه گیری