1. انتشارات جعفری نوین
  2. روان
  3. روان درمانی / مشاوره
  4. گروه درمانی / مشاوره
  5. مهارت های مصاحبه انگیزشی
مهارت های مصاحبه انگیزشی ارجمند
مهارت های مصاحبه انگیزشی ارجمند ارجمند  

مهارت های مصاحبه انگیزشی

کد کتاب 143143

کتاب مهارت های مصاحبه انگیزشی

تعداد صفحه
376
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید مهارت های مصاحبه انگیزشی

دارای 3% تخفیف