1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. جراحی
  4. مرور آخر در هفته آخر آزمون بورد و ارتقاء جراحی عمومی
مرور آخر در هفته آخر آزمون بورد و ارتقاء جراحی عمومی آرتین طب
مرور آخر در هفته آخر آزمون بورد و ارتقاء جراحی عمومی آرتین طب آرتین طب  

مرور آخر در هفته آخر آزمون بورد و ارتقاء جراحی عمومی

کد کتاب 143139

کتاب مرور آخر در هفته آخر آزمون بورد و ارتقاء جراحی عمومی

تعداد صفحه
130
چاپ
زبان
سال نشر
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید مرور آخر در هفته آخر آزمون بورد و ارتقاء جراحی عمومی

دارای 5% تخفیف