1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. بیهوشی
  4. مجموعه پرسش و پاسخ های تشریحی آزمون ارتقا تخصصی بیهوشی ومراقبت های ویژه 1400
مجموعه پرسش و پاسخ های تشریحی آزمون ارتقا تخصصی بیهوشی ومراقبت های ویژه 1400 آرتین طب
مجموعه پرسش و پاسخ های تشریحی آزمون ارتقا تخصصی بیهوشی ومراقبت های ویژه 1400 آرتین طب آرتین طب  

مجموعه پرسش و پاسخ های تشریحی آزمون ارتقا تخصصی بیهوشی ومراقبت های ویژه 1400

کد کتاب 143130

کتاب مجموعه پرسش و پاسخ های تشریحی آزمون ارتقا تخصصی بیهوشی ومراقبت های ویژه 1400

زبان
سال نشر
قطع
نوبت چاپ

خرید مجموعه پرسش و پاسخ های تشریحی آزمون ارتقا تخصصی بیهوشی ومراقبت های ویژه 1400

دارای 5% تخفیف