1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. روانپزشکی
  4. راهنمای سریع فوریت های روان پزشکی
راهنمای سریع فوریت های روان پزشکی گلبان
راهنمای سریع فوریت های روان پزشکی گلبان گلبان  

راهنمای سریع فوریت های روان پزشکی

کد کتاب 143122

کتاب راهنمای سریع فوریت های روان پزشکی 

کلیدهایی برای موقعیت های بحرانی رفتاری و سم شناختی 


خرید راهنمای سریع فوریت های روان پزشکی

دارای 5% تخفیف  

شرح حال پزشکی و روان پزشکی

معاینه ی جسمی 

آزمون ها و بررسی های آزمایشگاهی 

ارزیابی خطر خودکشی 

سراسیمگی

اضطراب 

کاتاتونیا

افسردگی

شیدایی

روان پریشی

بحران آدرنال نارسایی آدرنال 

درد مزمن

دلیریوم (روان آشفتگی)

دمانس (زوال عقل )

آنسفالیت (التهاب مغز)

آسیب سر 

آنسفالوپاتی کبدی

هیپرکلسیمی

هیپرکورتیزولیسم ( نشکانگان کوشینگ)

هیپوگلیسمی 

هیپوناترمی

کم کاری تیروئید

کمای میگزدم

تشنج های غیر صرعی

حملات تشنج

تیروتوکسیکوز

نشانگان ورنیکه _ کورساکوف

مسمومیت حاد : ملاحظات کلی

مسمومیت با فنتیل آمین ها

مسمومیت با کوکائین

مسمومیت با اتانول ( الکل )

مسمومیت با گاما و ... هیدروکسی بوتریک

مسمومیت با مواد استنشاقی مسمویت با MDMA  ( مولی ، اکستازی)

مسمومیت با مواد افیونی و شبه افیونی

مسمومیت با مواد روان پریشی زا 

ترک حاد : اصول کلی

ترک الکل 

ترک آمفتامین

ترک باربیتورات

ترک بنزود دیازپین

و . . . .