1. انتشارات جعفری نوین
  2. روانشناسی
  3. روانشناسی هنر
  4. سینما به منزله درمان سوگ و سینمای تحول گرا
سینما به منزله درمان سوگ و سینمای تحول گرا ارجمند
سینما به منزله درمان سوگ و سینمای تحول گرا ارجمند ارجمند  

سینما به منزله درمان سوگ و سینمای تحول گرا

کد کتاب 143120

کتاب سینما به منزله درمان سوگ و سینمای تحولگرا

تعداد صفحه
320
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید سینما به منزله درمان سوگ و سینمای تحول گرا

دارای 2% تخفیف  

کتاب سینما به منزله درمان سوگ و سینمای تحول گرا

بخش 1 مواجهه با مزاحل سوگ 

تیسوتسی 2005 

دختر میلیون دلاری 2004

 

بخش 2 گذار به سمت تمامیت 

سه رنگ آبی 1993 

5 سه رنگ سفید 1994 

 قرمز1994

 

 بخش 3 فراتز از شخصت 

اتاق پسر

بهار، تابستان، پاییس، زمستان . . . و بهار 2003

 موروِرن کاالر 2002  10

مقدمه ای بر درخت زندگی 

درخت زندگی20011

سخن آخر.

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند