1. انتشارات جعفری نوین
  2. روان
  3. روان درمانی / مشاوره
  4. کاربرد استعاره در کار بالینی راهنمای حرفه‌ای بکارگیری علم زبان در روان‌درمانی‌ ‏
کاربرد استعاره در کار بالینی راهنمای حرفه‌ای بکارگیری علم زبان در روان‌درمانی‌ ‏ ارجمند
کاربرد استعاره در کار بالینی راهنمای حرفه‌ای بکارگیری علم زبان در روان‌درمانی‌ ‏ ارجمند ارجمند  

کاربرد استعاره در کار بالینی راهنمای حرفه‌ای بکارگیری علم زبان در روان‌درمانی‌ ‏

کد کتاب 143067

کاربرد استعاره در کار بالینی
راهنمای حرفه‌ای بکار گیری علم زبان در روان‌درمانی‌ ‏

بزودی

تعداد صفحه
208
زبان
سال نشر
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید کاربرد استعاره در کار بالینی راهنمای حرفه‌ای بکارگیری علم زبان در روان‌درمانی‌ ‏

دارای 3% تخفیف