1. انتشارات جعفری نوین
  2. روان
  3. روان درمانی / مشاوره
  4. کاربرد استعاره در کار بالینی راهنمای حرفه‌ای بکارگیری علم زبان در روان‌درمانی‌ ‏
کاربرد استعاره در کار بالینی راهنمای حرفه‌ای بکارگیری علم زبان در روان‌درمانی‌ ‏ ارجمند
کاربرد استعاره در کار بالینی راهنمای حرفه‌ای بکارگیری علم زبان در روان‌درمانی‌ ‏ ارجمند ارجمند  

کاربرد استعاره در کار بالینی راهنمای حرفه‌ای بکارگیری علم زبان در روان‌درمانی‌ ‏

کد کتاب 143067

کاربرد استعاره در کار بالینی
راهنمای حرفه‌ای بکار گیری علم زبان در روان‌درمانی‌

تعداد صفحه
208
زبان
سال نشر
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید کاربرد استعاره در کار بالینی راهنمای حرفه‌ای بکارگیری علم زبان در روان‌درمانی‌ ‏

دارای 15% تخفیف  

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند