1. انتشارات جعفری نوین
  2. روانشناسی
  3. روانشناسی عمومی
  4. روان‌شناسی پیشرفته مباحثی در شناخت، هیجان و رفتار
روان‌شناسی پیشرفته مباحثی در شناخت، هیجان و رفتار ارجمند
روان‌شناسی پیشرفته مباحثی در شناخت، هیجان و رفتار ارجمند ارجمند  

روان‌شناسی پیشرفته مباحثی در شناخت، هیجان و رفتار

کد کتاب 143065

کتاب روان‌ شناسی پیشرفته مباحثی در شناخت، هیجان و رفتار

بزودی

تعداد صفحه
424
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید روان‌شناسی پیشرفته مباحثی در شناخت، هیجان و رفتار

دارای 3% تخفیف