1. انتشارات جعفری نوین
  2. روان
  3. روان درمانی / مشاوره
  4. خود تنظیمی و خود کنترلی
خود تنظیمی و خود کنترلی ارجمند
خود تنظیمی و خود کنترلی ارجمند ارجمند  

خود تنظیمی و خود کنترلی

کد کتاب 143059

کتاب خود تنظیمی و خود کنترلی

تعداد صفحه
472
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید خود تنظیمی و خود کنترلی

دارای 2% تخفیف