1. انتشارات جعفری نوین
  2. روان
  3. روان درمانی / مشاوره
  4. خانواده درمانی/ زوج درمانی
  5. فنون زوج‌درمانی مداخلات طراحی‌ شده از سوی بزرگان زوج‌درمانی
فنون زوج‌درمانی مداخلات طراحی‌ شده از سوی بزرگان زوج‌درمانی ارجمند
فنون زوج‌درمانی مداخلات طراحی‌ شده از سوی بزرگان زوج‌درمانی ارجمند ارجمند  

فنون زوج‌درمانی مداخلات طراحی‌ شده از سوی بزرگان زوج‌درمانی

کد کتاب 143056

فنون زوج‌ درمانی
مداخلات طراحی‌ شده از سوی بزرگان زوج‌ درمانی

بزودی

تعداد صفحه
320
زبان
سال نشر
قطع
نوبت چاپ

خرید فنون زوج‌درمانی مداخلات طراحی‌ شده از سوی بزرگان زوج‌درمانی

دارای 3% تخفیف