1. انتشارات جعفری نوین
  2. روان
  3. روان درمانی / مشاوره
  4. کتاب کار رویکردهای مبتنی بر پذیرش برای مسائل مربوط به وزن خود را بپذیر
کتاب کار رویکردهای مبتنی بر پذیرش برای مسائل مربوط به وزن خود را بپذیر ارجمند
کتاب کار رویکردهای مبتنی بر پذیرش برای مسائل مربوط به وزن خود را بپذیر ارجمند ارجمند  

کتاب کار رویکردهای مبتنی بر پذیرش برای مسائل مربوط به وزن خود را بپذیر

کد کتاب 143053

کتاب کار رویکردهای مبتنی بر پذیرش برای مسائل مربوط به وزن خود را بپذیر

تعداد صفحه
156
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید کتاب کار رویکردهای مبتنی بر پذیرش برای مسائل مربوط به وزن خود را بپذیر

دارای 15% تخفیف  

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند